Sme tu pre našich klientov 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním.

Strážna služba
Komplexné bezpečnostné služby

Strážna služba

Mobilná hliadková služba

Pult centralizovanej ochrany

Osobná ochrana

Konzultačné služby

Špeciálne činnosti

Detektívna služba

Bezpečnostné projekty

Naši klienti