Konzultačné služby

     Klientom poskytujeme konzultačné a poradenské služby pre hlbšie a lepšie poznanie a pochopenie obsahu jednotlivých častí bezpečnosti. V rámci poskytovaných informácií získajú klienti dokonalejší prehľad v zadanej problematike. Klienti tak môžu jednoduchšie posúdiť záujmy vhodné na ochranu, hodnotu jeho záujmov ako aj ohodnotenie ceny vynaložených nákladov na zabezpečenie efektívnej ochrany. V rámci poradenstva zabezpečujeme vypracovanie podkladov pre určenie rôznych stupňov ochrany a bezpečnosti v rôznych situáciách. Výstupy obsahujú niekoľko variantov s popisom pokrytých rizík a hrozieb ako aj ich stupňa zabezpečenia a nákladov s tým spojených. Klient sa tak môže jednoduchšie orientovať a adekvátne rozhodnúť pre variant zabezpečenia jeho záujmov.

Konzultačné služby