Mobilná hliadková služba

      Vykonávame ochranu za pomoci motorizovaných hliadok pre určené objekty a lokality klientov, veľkého rozsahu, významnej dôležitosti, alebo v odľahlých častiach. Hliadkovanie sa vykonáva v pravidelných alebo náhodných časoch a trasách. Činnosť motorizovanej hliadky sa vykonáva na základe osobitne vypracovaného systému ochrany a reakcie pre potreby jednotlivých vymedzených objektov a lokality.

Mobilná hliadková služba