Osobná ochrana

      Vykonávame služby osobnej ochrany jednotlivých osôb ako aj rodinných príslušníkov. Tieto služby vykonávame v nepretržitej alebo časovo vymedzenej dobe na základe požiadaviek klienta. Nasadenie služby osobnej ochrany predchádzajú rôznorodé prípravy na základe vypracovaných analýz rizík a hrozieb. Následne vypracovávame plán ochrany s hodnotením všetkých aspektov na efektívne zabezpečenie osobnej ochrany. Služby osobnej ochrany vykonávame pre klientov aj v zahraničí pri dodržaní zákonov v daných krajinách.

Osobná ochrana