Pult centralizovanej ochrany

     Zabezpečujeme pripojenie jednotlivých objektov/priestorov klientov na PCO. Na PCO je možné pripojenie EZS (elektrického zabezpečovacieho systému), EPS (elektrického požiarneho systému), CCTV (kamerový systém) alebo iné systémy a zariadenia na technologické monitorovanie objektu, priestoru alebo procesu klienta. Pripojením sa rieši  nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie prijatých signálov. Po vyhodnotení alarmových stavov prebieha komunikácia na vyriešenie stavu. Táto komunikácia prebieha podľa vopred dohodnutých a efektívnych postupov s profesionálne vyškolenými pracovníkmi. Pre riešenie okamžitej reakcie je k dispozícii nepretržite výjazdová jednotka.

Pult centralizovanej ochrany