CERTIFIKÁTY

Certifikáty spoločnosti SECURITY Agency s.r.o.

Spoločnosť SECURITY Agency s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 0000953 a licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby číslo – PD 000467.

Certifikát pre strážnu službu
Certifikáty pre strážnu službu
Certifikát pre detektívnu službu
Certifikát pre detektívnu službu

Dokumenty na stiahnutie

Na tejto stránke si môžete stiahnúť tlačivá potrebné na prijatie do zamestnania, zákony a vyhlášky.

Tlačivá potrebné na prijatie do zamestnania

Zákony a vyhlášky

Čestné vyhlásenie k spoľahlivosti a bezúhonnosti

Lekárske potvrdenie

Zoznam dokladov pre prijatie do pracovného pomeru SECURITY Agency s.r.o.

Zákon 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti

Vyhláška 634/2005

Zákon 598/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 473/2005 Z.z.

8/2013 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z.