Kontaktné informácie

SECURITY Agency s.r.o.

Mojmírova 3
900 26 Slovenský Grob

IČO • 36 785 393
DIČ • 2022400776
IČ DPH • SK 2022400776

TATRABANKA a.s.

IBAN • SK16 1100 000000 2928833930
SWIFT • TATRSKBX

Adresa kancelárie

   Dialničná 6 | 903 01 Senec

   office@securityagency.sk

   +421 / 911 182 679

Facebook
Youtube
Kontaktne informacie logo

Kontaktný formulár

 

Odoslať

24 hodinový dispečing (nonstop prevádzka)

dispecing@securityagency.sk

+421 / 914 353 378

Riaditeľ spoločnosti:

Branislav Pravda

pravda@securityagency.sk

+421 / 911 182 679

Projektový manažér

Ondrej Pešek

pesek@securityagency.sk

+421 / 949 014 709

Personálne oddelenie:

Erika Mikóczy

erika.mikoczy@securityagency.sk

+421 / 911 882 677

Západoslovenský kraj:

Kontakt v prípade záujmu o pracovné miesta

Dispečing

dispecing@securityagency.sk

+421 / 914 353 378

Stredoslovenský a Východoslovenský kraj:

Kontakt v prípade záujmu o pracovné miesta

Ivan Polák

polak@securityagency.sk

421 / 948 305 276

Sídlo firmy

Sídlo kancelárie