DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Na tejto stránke si môžete stiahnúť tlačivá potrebné na prijatie do zamestnania, zákony a vyhlášky.

Tlačivá potrebné na prijatie do zamestnania

Zákony a vyhlášky

Čestné vyhlásenie k spoľahlivosti a bezúhonnosti

Lekárske potvrdenie

Zoznam dokladov pre prijatie do pracovného pomeru SECURITY Agency s.r.o.

Osobný dotazník

Zákon 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti

Vyhláška 634/2005

Zákon 598/2008 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 473/2005 Z.z.

8/2013 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z.