SMART BEZPEČNOSŤ • INTELIGENTNÉ RIEŠENIA pre VAŠU OCHRANU

Smart bezpečnost – najmodernejšie technológie pre všetkých • Logistické parky • Výrobné haly • Podnikateľské prevádzky • Rodinné domy

0
hodín denne
0
dní v týždni
0
dní v roku

Využívaním najmodernejších technológií z oblasti bezpečnosti výrazným spôsobom šetríte finančné prostriedky na ochranu Vášho majetku a zdravia – napríklad pri nonstop protipožiarnej hliadke a obsluhe EPS.

   PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY • PCO

Smart bezpečnosť tvorí aj pult centralizovanej ochrany (PCO), ktoré je špecializované pracovisko s nepretržitou prevádzkou 24/7 na príjem a spracovanie informácií vyslaných z elektronických zabezpečovacích systémov od klientov, vydanie poplachových správ obsluhe pultu centralizovanej ochrany objektov, na monitorovanie informácií, čo je predpokladom úspešnej ochrany osôb a majetku. V prípade narušenia objektu je automaticky vyslaná zásahová jednotka. Náš pult centralizovanej ochrany je technologicky vyspelé riešenie od firmy NAM Slovakia s.r.o. – 1Box®

Nonstop monitorovanie Vášho bezpečia

Signály zo snímačov a hlásičov (kamerové systémy, EZS, EPS a pod.) sa odovzdávajú cez špeciálne vyvinuté komunikátory a vysielače REGGAE všetkými dostupnými komunikačnými trasami na dispečing. Operátor monitorovacieho centra je automaticky informovaný o poplachu alebo inej sledovanej udalosti a má k dispozícii sofistikovaný softwarový nástroj pre riadenie poplachovej akcie. Priamo zo softwaru môže volať zákazníkovi alebo ho o udalosti informovať formou SMS či e-mailom. Jednoducho odosiela elektronickou cestou informácie o objekte do zásahového vozidla a kontroluje prácu výjazdovej skupiny. Zákazník si stav objektu môže skontrolovať pomocou webovej aplikácie.

   STRÁŽNA SLUŽBA a ostatné služby

Poskytujeme strážnu službu pre rôzne podnikateľské subjekty, ako aj individuálnych klientov. Máme dlhoročné skúsenosti a prepracované know- how pre rôzne typy objektov. Typy objektov strážime od najmenších administratívnych priestorov, až po veľké logistické centrá, ako aj pre objekty významnej dôležitosti, či podujatia športového alebo spoločenského charakteru rôzneho rozsahu.

Pre konkrétne zákazky vypracujeme presne špecifikovaný bezpečnostný projekt ochrany. V projekte sú uvedené výsledky auditu, analýz, hodnotenia a následne odporúčania a definovania postupov, rozsahu a jednotlivých foriem zabezpečenia. Každý objekt alebo podujatie sa tak pre nás stáva jedinečným, lebo v permanentne sa meniacom bezpečnostnom prostredí takým aj je.

SECURITY Agency s.r.o. poskytuje komplexné bezpečnostné služby • Osobnú ochranu • Detektívnu službu • Mobilnú hliadkovú službu • Vypracovanie bezpečnostných projektov a podobne.

Naši klienti