Ako ušetriť náklady – fyzická ochrana a SBS

Ako ušetriť náklady na prevádzku budov a objektov a fyzickú ochranu SBS

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov za službu v noci, cez víkendy a sviatky. Tento rast vytvára tlak každý rok na manažérov správcovských spoločností, firiem, výrobných podnikov – ako ušetriť náklady na prevádzku rôznych objektov, napr. logistické parky, výrobné prevádzky a podobne. Toto zvyšovanie mzdových nákladov sa prejaví nielen na výdavky napr. za upratovanie firemných priestorov, ale hlavne pri fyzickej ochrane a službách (strážna služba, recepčné služby, služby informátorov a pod.). OvpNechceme polemizovať o výške minimálnej mzdy – to prenecháme kompetentným.

My ako súkromná bezpečnostná služba (SBS) tento rast pociťujeme v maximálnej miere. Pri každom zvýšení minimálnej mzdy, alebo rôznych príplatkov, ktoré sú definované zákonmi SR, musíme s manažérmi alebo majiteľmi firiem neustále rokovať o každoročné zvýšenie sadzby za fyzickú ochranu objektov – strážnu službu. Každoročné zvyšovanie týchto nákladov na strážnu službu SBS (napr. pre rok 2020) nás prinútilo zamyslieť sa nad tým, ako čo v najvačšej miere vyjsť v ústrety našim zákazníkom tak, aby sme im neubrali z kvality poskytovaných služieb a zároveň ako ušetriť náklady na ich prevádzku a vyhnúť sa každoročnému zvyšovanie sadzby. Automatizácia budov spolu s modernými bezpečnostnými systémami, vie významne ušetriť náklady.

Aby ste mali predstavu - uvedieme príklad koľko sa dá ušetriť nasadením moderných technológií.

Uvedieme štandartný príklad fyzickej ochrany na objekte. Na objekte máme dvoch pracovníkov SBS, ktorí vykonávajú rôzne činnosti.

  • Ak by sme nahradili jedného pracovníka, ktorý je na objekte nonstop 24/7 tak úspora by vyzerala nasledovne:

Finančné náklady - 8 760 x 8 € = 70 080 € za rok !

Priemerná cena za výkon strážnej služby v roku 2020 je cca 8 € / hod. bez DPH. Ak je pracovník na objekte nonstop t.j. ročne je to 24 x 365 = 8 760 hodín za kalendárny rok.

Ak by sme nahradili povedzme iba nočnú tak by to bolo 1/ 2 t.j. 35 040 € za rok. Opačný príklad je to, ak by sme pomocou moderných technológii nahradili viacej fyzickej ochrany – tie úspory už sa rátajú v státisícoch …. stojí to za zamyslenie.

Sofistikované riešenia pre každého

Ako z tohto začarovaného kruhu zvyšovania nákladov von? Systematicky sme budovali technologické zázemie spolu s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorú sú k dispozícii NONSTOP 24/7. Toto technologické vybavenie  nám umožnilo klientom ponúkať extrémne široké možnosti, ako im vyjsť v ústrety a v čo najvačšej miere im šetriť náklady pri zachovaní kvality poskytovaných bezpečnostných služieb. Máme za sebou už viac úspešných projektov, ktoré našim klientov ušetrili výrazné finačné prostriedky.

V prípade záujmu Vám vieme spracovať bezpečnostný zámer presne podľa Vašich požiadaviek.

  • špičkové technológie, ktoré umožujú znížiť náklady na prevádzku budov
  • pult centralizovanej ochrany – PCO
  • nonstop dispečing 24/7
  • profesionálne vyškolení pracovníci
  • zásahové jednotky

My ako súkromná bezpečnostná služba (SBS) tento rast pociťujeme v maximálnej miere. Pri každom zvýšení minimálnej mzdy, alebo rôznych príplatkov, ktoré sú definované zákonmi SR, musíme s manažérmi alebo majiteľmi firiem neustále rokovať o každoročné zvýšenie sadzby za fyzickú ochranu objektov – strážnu službu. Každoročné zvyšovanie týchto nákladov na strážnu službu SBS (napr. pre rok 2020) nás prinútilo zamyslieť sa nad tým, ako čo v najvačšej miere vyjsť v ústrety našim zákazníkom tak, aby sme im neubrali z kvality poskytovaných služieb a zároveň ako ušetriť náklady na ich prevádzku a vyhnúť sa každoročnému zvyšovanie sadzby.