Ako ušetriť náklady na prevádzku budov a objektov a fyzickú ochranu SBS

V posledných rokoch sme svedkami neustáleho zvyšovania minimálnej mzdy a príplatkov za službu v noci, cez víkendy a sviatky. Tento rast vytvára tlak každý rok na manažérov správcovských spoločností, firiem, výrobných podnikov – ako ušetriť náklady na prevádzku rôznych objektov, napr. logistické parky, výrobné prevádzky a podobne. Toto zvyšovanie mzdových nákladov sa prejaví hlavne pri fyzickej ochrane a službách (strážna služba, recepčné služby, služby informátorov a pod.). Nechceme polemizovať o výške minimálnej mzdy – to prenecháme kompetentným.

My ako súkromná bezpečnostná služba (SBS) tento rast pociťujeme v maximálnej miere. Pri každom zvýšení minimálnej mzdy, alebo rôznych príplatkov, ktoré sú definované zákonmi SR, musíme s manažérmi alebo majiteľmi firiem neustále rokovať o každoročné zvýšenie sadzby za fyzickú ochranu objektov – strážnu službu. Každoročné zvyšovanie týchto nákladov na strážnu službu SBS (napr. pre rok 2020) nás prinútilo zamyslieť sa nad tým, ako čo v najvačšej miere vyjsť v ústrety našim zákazníkom tak, aby sme im neubrali z kvality poskytovaných služieb a zároveň ako ušetriť náklady na ich prevádzku a vyhnúť sa každoročnému zvyšovanie sadzby.

Ak dosiahnúť zníženie nákladov? Ponúkať v dnešnej dobe dumpingové ceny za fyzickú ochranu je možné iba v prípade, ak spoločnosť nedodržiava zákony SR a svojich zamestnancov silne podhodnocuje. Táto cesta je pre našu spoločnosť absolútne vylúčená. Ak sa aj niekto vydá touto cestou, časom budú túto službu vykonávať iba tí najmenej kvalifikovaní pracovníci alebo zamestnanci z tretích krajín. Tomu bude samozrejme zodpovedať aj kvalita poskytovaných služieb.

Ako ušetriť náklady

Aby ste mali predstavu - uvedieme príklad koľko sa dá ušetriť nasadením moderných technológií.

Uvedieme štandartný príklad fyzickej ochrany na objekte. Na objekte máme dvoch pracovníkov SBS, ktorí vykonávajú rôzne činnosti.

  • Ak by sme nahradili jedného pracovníka, ktorý je na objekte nonstop 24/7 tak úspora by vyzerala nasledovne:

 

Priemerná cena za výkon strážnej služby v roku 2020 je cca 8 € / hod. bez DPH. Ak je pracovník na objekte nonstop t.j. ročne je to 24 x 365 = 8 760 hodín za kalendárny rok.

  • Finančne to znamená 8 760 x 8 € = 70 080 € za rok !

Ak by sme nahradili povedzme iba nočnú tak by to bolo 1/ 2 t.j. 35 040 € za rok. Opačný príklad je to, ak by sme pomocou moderných technológii nahradili viacej fyzickej ochrany – tie úspory už sa rátajú v státisícoch …. stojí to za zamyslenie.

Sofistikované riešenia pre každého

Ako z tohto začarovaného kruhu zvyšovania nákladov von? Systematicky sme budovali technologické zázemie spolu s kvalifikovanými pracovníkmi, ktorú sú k dispozícii NONSTOP 24/7. Toto technologické vybavenie  nám umožnilo klientom ponúkať extrémne široké možnosti, ako im vyjsť v ústrety a v čo najvačšej miere im šetriť náklady pri zachovaní kvality poskytovaných služieb. Máme za sebou už viac úspešných projektov, ktoré našim klientov ušetrili výrazné finačné prostriedky.

V prípade záujmu Vám vieme spracovať bezpečnostný zámer presne podľa Vašich požiadaviek.

  • špičkové technológie, ktoré umožujú znížiť náklady na prevádzku budov
  • nonstop dispečing 24/7
  • profesionálne vyškolení pracovníci
  • zásahové jednotky
Integrovaný bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný systém SBI. Inovatívne technológie na vzdialené monitorovanie objektov a systémov Integrovaný bezpečonostný systém SBI (SECURE BUILDING INTELLIGENCE) • Profesionálna nonstop ochrana, ktorá výrazne zníži náklady na prevádzku objektov. Zníženie nákladov na prevádzku budov / fyzickej ochrany SBSSystém SBI (SECURE BUILDING INTELLIGENCE) dokáže plnohodnotne nahradiť ľudské zdroje a tým pádom dokáže významne znížiť prevádzkové…

Viac informácií
Pult centralizovanej ochrany NONSTOP

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany – PCO Najmodernejšie technológie pre vzdialený dohľad Pult centralizovanej ochrany je veľmi efektívny a spoľahlivý systém, ktorý ochráni Váš majetok 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Pult centrálnej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou prevádzkou 24/7 na príjem a spracovanie informácií vyslaných z elektronických zabezpečovacích systémov…

Viac informácií