PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY • PCO

Profesionálna nonstop ochrana

Pult centralizovanej ochrany je špecializované pracovisko s nepretržitou prevádzkou 24/7 na príjem a spracovanie informácií vyslaných z elektronických zabezpečovacích systémov od klientov, vydanie poplachových správ obsluhe pultu centralizovanej ochrany objektov, na monitorovanie informácií, čo je predpokladom úspešnej ochrany osôb a majetku. V prípade narušenia objektu je automaticky vyslaná zásahová jednotka.

Nonstop monitorovanie Vášho bezpečia

Signály zo snímačov a hlásičov (kamerové systémy, EZS, EPS a pod.) sa odovzdávajú cez špeciálne vyvinuté komunikátory a vysielače REGGAE všetkými dostupnými komunikačnými trasami na dispečing. Operátor monitorovacieho centra je automaticky informovaný o poplachu alebo inej sledovanej udalosti a má k dispozícii sofistikovaný softwarový nástroj pre riadenie poplachovej akcie. Priamo zo softwaru môže volať zákazníkovi alebo ho o udalosti informovať formou SMS či e-mailom. Jednoducho odosiela elektronickou cestou informácie o objekte do zásahového vozidla a kontroluje prácu výjazdovej skupiny. Zákazník si stav objektu môže skontrolovať pomocou webovej aplikácie.

Pult centralizovanej ochrany PEZINOK SENEC BRATISLAVA MODRA LIMBACH ČIERNA VODA Smart bezpečnosť
Pult centralizovanej ochrany

NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

Náš pult centralizovanej ochrany je technologicky vyspelé riešenie od firmy NAM Slovakia s.r.o. – 1Box®

Unikátna technológia 1Box® je určená pre prevádzku monitorovacích a dohľadových centier.  1Box® integruje všetko potrebné pre vybudovanie dispečingu do jediného kompaktného riešenia. 1Box® je dodávaný vo forme plne vybavenej rackovej skrine alebo je možné ho integrovať do ICT virtuálneho prostredia dispečingu. Rozšírenie technológie umožňuje ekonomickú prevádzku ako malých strážiacich dispečingov (pult centrálnej ochrany – PCO), tak aj spĺňa vysoké nároky veľkých monitorovacích centier.

1Box® slúži k spracovaniu a vyhodnoteniu dát nie len z elektronických a požiarnych zabezpečovacích systémov, ale aj z kamerových, telemetrických, prístupových, obchôzkových, osobných a mnohých iných typov zariadení inštalovaných na objektoch.

Skladá sa zo špičkových HW a SW komponentov popredných svetových IT firiem a produktov NAM system.

Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany
Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany

Profesinálny monitorovací software NET-G

Naši odborne vyškolení dispečeri používajú profesionálny monitorovací software NET-G. Umožňuje rýchlo a bezpečne spracovávať dáta z rôznych pultov centrálnej ochrany. Software NET-G umožňuje objektom definovať podrobné a detailné informácie o objektoch, ako sú kontakty, mapy s presnými súradnicami a podobne.

Na základe tých detailných údajov vie dispečer maximálne rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu u klienta – napr. poslať zásahové vozidlo na presné miesto objektu klienta.

Uvedený systém poskytuje veľmi vysokú bezpečnosť dát – uložené dáta sú veľmi dobre chránené použitou klient/server architektúrou. Základ tvorí FirebirdSQL databáza, ktorá je určená pre systém fungujúci v nepretržitej prevádzke.

Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany
Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany

Pripojenie už zabudovaných zapezpečovacích systémov

Pokiaľ už máte v svojom objekte zabudovaný zabezpečovací systém ponúkame komunikátory REGGAE, ktoré slúžia na prepojenie Vášho zapezpečovacieho systému na náš pult centralizovanej ochrany.

Komunikačné zariadenia REGGAE, ktoré zaisťujú rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Máme riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasičským záchranným zborom.

  • Zabezpečovacie systémy – špeciálne vyvinuté komunikátory REGGAE a SAMBA, ktoré pripoja až 99 % bežne dostupných PZTS ústrední. Obsahujú pevné vstupy, výstupy a dátové linky (RS 232/485, WIEGAND, DALLAS). Podporujú bežne využívané prenosové trasy alebo ich kombinácie (GSM-GPRS/SMS, privátne rádio, LAN, VTS).
  • Požiarne systémy – Zariadenie Diaľkového Prenosu ZDP REGGAE podporujú dátovú komunikáciu s väčšinou požiarnych ústrední. Zariadenia majú pevné vstupy a komunikačné linky (RS232/485) pre prenos podrobných informácií z ústredne. Komunikácia prebieha GSM (GPRS/SMS), rádiovou sieťou alebo ich kombináciou.
  • Prístupové a dochádzkové systémy – komunikátory REGGAE v kombinácii s čítačkami (WIEGAND, DALLAS) pre jednoduché aplikácie zberu dát a riadenie prístupov do objektov. Komunikácia prebieha v GSM sieťach.

Mobilná aplikácie mojePCO

Mobilná aplikácia pre majiteľov objektov pripojených na pult centrálizovanej ochrany. Jednoduchá a rýchla kontrola, čo sa s objektom deje.

Umožňuje získať prehľad o:

  • výpise poplachových udalostí (vniknutí neoprávnenej osoby)
  • zapnutí kódovania, vypnutí kódovania objektu
  • informáciách o poruchách stráženia objektu
  • záznamoch uskutočnených výjazdov zásahovej jednotky vrátane komentárov operátora dohľadového centra PCO
Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany
Pult centralizovanej ochrany PCO | Pult centrálnej ochrany

Pult centralizovanej ochrany • Zásahová jednotka

Ochrana objektov je zabezpečená zásahovovou jednotkou, ktorá sa využíva hlavne na vykonanie zásahu v narušenom objekte klienta na základe informácií z pultu centralizovanej ochrany. Naše zásahové jednotky majú dosah v nasledujúcich lokalitách.

PCO – PEZINOK • SENEC • BRATISLAVA • MODRA • VINIČNÉ • ŠENKVICE • LIMBACH • SLOVENSKÝ GROB • CHORVÁTSKY GROB • ČIERNA VODA • BERNOLÁKOVO • IVÁNKA pri DUNAJI a blízke okolie.

V kooperáci s partnerskými SBS vieme zabezpečiť napojenie na pult centralizovanej ochrany s výjazdovou jednotkou pre všetky objekty v rámci celej SR.