Voľné pracovné miesta SECURITY Agency s.r.o.

Ponuka práce - SECURITY Agency s.r.o.

Ponuka voľných pracovných miest v lokalitách:

Pracovník SBS v lokalitách:

  • Galanta
  • Nové Mesto nad Váhom
  • Sereď

Bližšie informácie:

Ponuka práce - SECURITY Agency s.r.o.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu SBS vyplňte kontaktný formulár:

Dokumenty potrebné na prijatie do zamestnania

Pred nástupom do zamestnania je potrebné vyplniť a odovzdať manažérovi :

  1. Osobný dotazník
  2. Lekárske potvrdenie (potvrdí všeobecný lekár,  doklad nesmie byť starší ako tri mesiace)
  3. Odpis z registra trestov (vyžiadať na pošte,  doklad nesmie byť starší ako tri mesiace)